Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő neve, elérhetőségei
Az adatkezelő megnevezése: MANPET DECOR Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő levelezési címe: 9749 Nemesbőd, Gábor Áron utca 17.
Az adatkezelő e-mail címe: info@stukkowebaruhaz.hu
Az adatkezelő telefonszáma: 00 (36) 70/367-86-17
Honlap: www.diszlecwebaruhaz.hu
Képviseli: Piti Péter ügyvezető

Tárhely szolgáltató adatai: Onlinex Solutions Kft.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 6. A.  / fszt. 1.. E-mail: contact@superwebaruhaz.hu
Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója: Adatkezelési tájékoztató

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

Személyes adatok kezelése
Ahhoz, hogy a felhasználó megrendelést adjon le a www.diszlecwebaruhaz.hu weboldalon elengedhetetlen, hogy a megrendelése során személyes adatokat adjon meg.
A megadott személyes adatokat az eladó bizalmasan a felhasználó hozzájárulásával kezeli a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.
A megrendelés teljesítéséhez az Eladónak a 2000. évi C. törvény (Sztv.) alapján számlát kell kiállítania, melyet annak kiállítástól számítva 8 évig meg kell őriznie.

Számlázás során kezelt adatok
Név, Számlázási cím, e-mail cím, telefonszám, ip cím.

Adatkezelés időtartama:
8 naptári év az Sztv. 169. § (2), Infotv. 6. § (5) alapján

Szállítással kapcsolatos adatkezelés:
Jogalap: Infotv. 6. § (5) Cél: A felhasználó által létrehozott internetes megrendelés fizikális teljesítése, a termékek eljuttatása a megrendelő számára

Szállítással kapcsolatban kezelt adatok:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.


Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:


Az adatfeldolgozó megnevezése:
DPD Hungária Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1158 Budapest, Késmárk utca 14/b. 
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1-501-6200
Az adatfeldolgozó adatkezelési szabályzata: https://www.dpd.com/hu/home/siteutilities/adatvedelmi_nyilatkozat2


A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

A adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06-29-88-67-00
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com
Az adatfeldolgozó weboldala:https://gls-group.eu/HU/hu/home

A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Az adatelemzéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Google, LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Az adatkezelő a precízebb kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén cookie-t helyez el. A honlap használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén az adatkezelő cookie-t helyezzen el. Az adatkezelő, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során az adatkezelővel együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett az adatkezelő honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat.

Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics mérni tudja, használja a Google által kiadott böngészőkiegészítőt, amellyel valamennyi weboldalon tiltani tudja a szolgáltatást. Felhívjuk a figyelmét, hogy az analitikánk teljes mértékben anonim, a mérések alapján nem lehet megállapítani az Ön személyazonosságát!

A Google, LLC feliratkozott a Privacy Shieldre.

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése:
Sümeg Halvax Éva
Az adatfeldolgozó székhelye: 9700 Szombathely, Nádasdy Ferenc utca 18.
Az adatfeldolgozó e-mail címe: evahalvax1990@gmail.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás

Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
Cégjegyzékszám: 01-10-140802
Adószám: 27926309-2-41
Web: www.billingo.hu
Email: hello@billingo.hu
Képviseli: Sárospataki Albert vezérigazgató

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése:
 Barion Payment Zrt
Az adatfeldolgozó székhelye: 
1117 Budapest, Infopark stny. 1
Az adatfeldolgozó telefonszáma:
  (1) 464 7099

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét nevét és címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

 
Adatbiztonság
Az Eladó kijelenti, hogy megtesz mindent biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy a felhasználó személyes adatait megvédje a jogosulatlan hozzáféréstől, visszaéléstől, megváltoztatástól, nyilvánosságra hozástól, megsemmisüléstől és technikai változatástól.

Adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói jogok
Az adatkezelés során a felhasználót a következő jogok illetik meg

A felhasználó kérheti személyes adatainak törlését (Kivétel számlához kapcsolódó adatok)

Kérheti adatainak helyesbítését

Kérheti adatainak zárolását

Kifogásolhatja az adatkezelést

A felhasználónak joga van tájékoztatást kérni

Tájékoztatás kérése
A felhasználó kérésére az adatkezelő a felhasználót írásban köteles és közérthető formában tájékoztatni legfeljebb 25 napon belül.

Helyesbítés
Adat helyesbítési kérésnek az adatkezelő 15 napon belül eleget tesz.

Törlés
Adat törlési kérésnek az adatkezelő 15 napon belül eleget tesz. A törlési kérelem joga nem terjed ki az Sztv-ben foglalt adattárolási kötelezettségnek. (pl.: Számla tárolása)

Zárolás
A felhasználó kérheti adatainak zárolását, ez esetben az adatok megőrződnek, de ezek nem kerülnek bele az adatkezelés további folyamataiba.

Kifogás, tiltakozás
ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az felhasználó hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben felhasználó szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben az adatkezelő az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket megsérti, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. Adatkezelési tájékoztató módosítása.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.